Παροχές:

  • Mεταφορά με σχολικά
  • Πρωινό - μεσημεριανό γεύμα πλήρες
  • Ιατρική παρακολούθηση
  • Οδοντιατρική παρακολούθηση 2 φορές το χρόνο
  • Σχολή γονέων - συγκεντρώσεις μηνιαίες
  • Ασφαλιστική κάλυψη